Zemědělci na exkurzi ve Strakách

Jednu z dalších odborných exkurzí navštívili žáci prvního a druhého ročníku oboru Zemědělec- farmář, tentokrát na soukromé rodinné farmě Josefa Šťastného ve Strakách. Žáci viděli v provozu linku na třídění brambor a cibule. Dále prostory na uskladnění brambor a zeleniny, prohlídka moderní zemědělské techniky s projížďkou moderními traktory. Jan Obrázek ze 2.roč.,  je vnuk pana Šťastného a v  této rodinné firmě pracuje.

Zpět