Učme se a poznávejme dary lesa - houby.

V letošním roce tak aktuální stav, kdy hledání hub bylo nazýváno právem slovy: lesní žně. Setkáme se na odborné přednášce s vynikajícím českým mykologem Oldřichem Jindřichem, který úspěšně seznamuje s houbařením v ČR posluchače ČT 1 v pořadu "Na houby", ve Všechnopárty Karla Šípa a ve snídaňovém vysílání TV Nova. Přednáška: "Jedlé houby v regionu" se koná ve čtvrtek 2.11.2017 od 13.00. do 14.30 hod. jednak pro obory ZF, ZAH a pro zájemce z řad pracovníků školy.

Zpět