Seznamovací outdoor training

V úvodu školního roku si třídní učitelé a vyučující tělesné výchovy připravili pro žáky prvních ročníků seznamovací outdoor training plný her z oblasti zážitkové pedagogiky. Doufáme, že stejné nadšení, jaké měli při plnění úkolů vydrží žákům prvních ročníků po celou dobu studia.

Zpět