41-52-H/01 Zahradník

3-letý učební obor

Učební obor je zaměřen na širokou profesní přípravu v základech zahradnického a zemědělského hospodaření a dalších specifických činnostech v různých odvětvích podnikání na venkově a činnostech zaměřených na služby.

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Žáci jsou připravováni pro výkon činností v následujících oblastech:

  • množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin) a agroturistiky
  • vzhledem k zaměření školního vzdělávacího programu jsou absolventi schopni realizovat navržené zahradnické úpravy (rodinné okrasné zahrady, úpravy veřejné zeleně, sportoviště, a pod.)

Absolventi mohou pokračovat ve studiu v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Plán studia (dokument.pdf)Informace o oboru (dokument .pdf)Zpět na nabídku oborů