Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Jsme státní škola se zaměřením na gastronomii, cestovní ruch a zemědělství s vícestupňovým vzděláváním, škola zapojená do programů Evropské unie pro odborné vzdělávání Leonardo da Vinci a Tandem, oceněná Evropskou cenou kvality a národní Pečetí kvality; cvičná škola IVP České zemědělské univerzity v Praze.

Aktuality a novinky

01.9.2015

Outdoor trénink 1. ročníků, školení BOZP a doprava 2. září.

Vzhledem k účasti všech prvních ročníků na outdoortréninku žádá vedení školy studenty, aby využili k dopravě do školy i spoje pouze do Brodec, nebo volili vlastní dopravu. Posilový spoj není dopravce schopen zajistit. Podrobné informace naleznete pod tlačítkem více...

více...
thumb
01.9.2015

Zahájení školního roku 2015/16

Za krásného slunečného počasí jsme  ve SOŠ a SOU v Horkách nad Jizerou úspěšně zahájili školní rok 2015-2016. Vítáme mezi námi další nové žáky a žákyně a doufáme, že se jim v naší škole bude líbit. Přejeme jim co nejkrásnější zážitky a úspěch při studiu.

fotogalerie
31.8.2015

Zahájení školního roku 2015/16

Vedení SOŠ a SOU Horky nad Jizerou oznamuje, že školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 1. září 2015. Pod tlačítkem více... naleznete rozpis tříd a organizaci prvního školního dne 1. září 2015. Doprava do Mladé Boleslavi je zajištěna mimořádným spojem v 10:00 hod.

více...
15.7.2015

Informace ke Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Sdělujeme informace k přípravě realizace Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, v souladu s Rekvalifikačním vzdělávacím programem MZ ČR, č. j. 35271/2010-13090, který proběhne na naší škole. Kurz se uskuteční v rozsahu 300 hodin, z toho 105 hodin bude činit řízená praxe, při níž účastník kurzu vykonává zejména činnosti související s výrobním zaměřením své farmy, či podniku, ve kterém pracuje. Zahájení kurzu je plánováno na den 16. 10. 2015, závěrečná zkouška na den 4. 3. 2016. Kurz bude probíhat vždy v pátek (6 vyučovacích hodin) a v sobotu (8 vyučovacích hodin), v určených konkrétních týdnech na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Příp. dle domluvy.

Předpokládaná cena kurzu, při deseti účastnících, bude cca 8,5 tis Kč. 

Závaznou přihlášku a další informace zveřejníme na www.souhorky.cz  na začátku září 2015. Případné dotazy zasílejte na e-mail: souhorky@souhorky.cz.

30.6.2015

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Přijímáme přihlášky ke studiu kurzu pro výkon obecných zemědělských činností.

thumb
29.6.2015

Sportovně turistický kurz 2015

Ve dnech 22.-24. června proběhl sportovní kurz v rekreačním středisku Elite ve Starých Splavech. Kurzu se účastnili žáci všech druhých ročníků. I přes nepřízeň počasí si všichni užili netradičních sportů jako je například. windsurfing, beachvolejbal, softbal, patangue.

fotogalerie
thumb
25.6.2015

Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů

Dne 24. června 2015 se ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi uskutečnilo slavnostního předávání závěrečných vysvědčení, výučních listů a dalších certifikátů absolventům tříletých učebních oborů, kteří ukončili studium na naší škole v oborech Zemědělec – farmář, Cukrář a Kuchař – číšník. Pod vedením svých třídních učitelek Ing. Lenky Prokůpkové a Ing. Ivany Capouchové si absolventi převzali z rukou ředitele školy svá závěrečná vysvědčení za 3. ročník, Europassy - dodatky k osvědčení v českém a anglickém jazyce, výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Program svým hudebním vystoupením podpořili žáci mladoboleslavské Základní umělecké školy, z pobočky v Dobrovici, pod vedením pana Leoše Brodského. Anička Šípová zahrála na flétnu, Sabina Horáková na saxofon a pan Leoš Brodský je doprovodil na klavír. Hudební vstup doplnil i žák 3.E Jakub Machač zpěvem a hrou na kytaru. Celý program se nesl v slavnostní a příjemné náladě. Závěrečné slovo na rozloučení se studiem přednesli Lucie Benešová a Ondřej Klimeš. Přejeme všem absolventům ještě jednou mnoho štěstí v dalším osobním i pracovním životě.

fotogalerie
thumb
19.6.2015

Evropský den jazyků

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem V předposledním týdnu června již tradičně probíhal Evropský den jazyků – jazykové hry a soutěže v přírodě, které pořádala 2. B pro 1. B. Během akce jsme se ptali účastníků Barbory Zábranské a Michala Greska na jejich pocity: Jak se Vám líbí Den jazyků?  Jsme rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. Jen nás mrzí počasí, že nám úplně nevyšlo, ale to nám dobrou náladu nezkazí. Co bylo pro Vás nejtěžší?  Největší problém nám dělal německý jazyk, máme ho jen 2 hodiny týdně oproti čtyřem hodinám angličtiny a ne každý měl němčinu na základce.  A co vám dělalo nejmenší problém?  Asi sestavování anglických vět z jednotlivých slov. Těšíte se, až Den jazyků budete připravovat vy jako druháci?  Ano bude to velká zábava, vždycky je lepší být tím, kdo otázky zadává. Přejeme vám hezký zážitek v příštím roce a děkujeme za rozhovor. Dominika Frková, Lucie Nováková, 3. B

fotogalerievíce...
thumb
19.6.2015

Novinky z badmintonového klubu

Vážení partneři a přátelé. Rád bych Vás informoval, že extraligové družstvo BK 1973 DELTACAR Benátky n/J obsadilo 5. místo na Mistrovství Evropy klubů, které se konalo 9.-14.6. ve Francii.Tento výsledek je vyrovnáním našeho historického maxima. Dále bych Vás chtěl informovat, že na 7.letní olympiádě dětí a mládeže, která se konala 14.-19.6. v Plzni získali naši mladí 3 zlaté a jednu bronzovou medaili.Cristian Savin se navíc se ziskem tří zlatých medailí stal jedním z nejúspěšnějších účastníků her.Jsme rádi a hrdi zároveň, že jsme pomohli našemu kraji k zisku 1.místa v hodnocení krajů. Rád bych Vám velice poděkoval za přízeň v  sezóně 2014/15 a věřím, že i v příští sezóně Vás budu moci informovat o úspěších našeho klubu. S přáním hezkého léta. Petr Martinec-prezident BK 1973 DELTACAR Benátky n/J

fotogalerie
19.6.2015

Veletrh projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“

Ve středu 17.6. se naše škola prezentovala v Praze v Průmyslovém paláci na veletrhu projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a zúčastnilo se jí všech 22 partnerů projektu.

více...

Úspěchy našich žáků